Η Ασπίδα του Αχιλλέα

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Β` : ΧΡΗΣΜΟΣ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΒΑ )

Τό 331 π.χ η κατάκτηση τής Αιγύπτου έχει ολοκληρωθεί , καί ο Αλέξανδρος
ξεκινά γιά ένα ταξίδι τό οποίο έχει προαποφασισθεί καί σχεδιαστεί από κοινού
μέ τήν Ολυμπιάδα , από χρόνια.
Τόν Μάρτιο τού ίδιου έτους ταξιδεύει γιά τήν Αμμωνιάδα ( όαση Σίβα ) όπου βρίσκεται τό ιερό τού Αμμωνος Διός.
Ο Ναός τού Αμμωνος είχε ιδρυθεί από τούς Αρκάδες οί οποίοι στό απώτατο παρελθόν υπό τήν καθοδήγηση τού Ηρακλή , είχαν εκστρατεύσει στήν Αφρική καί
πρός τόν Ατλαντικό.
Τό ιερό , γράφει ο Ηρόδοτος , ” είναι απομίμησις τού ιερού τών Θηβών ” , τό οποίο επίσης ίδρυσε ο Ηρακλής , όπως καί τήν Αιγυπτιακή Θήβα.
Γιά τόν Αλέξανδρο , ο Αμμων Ζεύς ήταν ένας Ελληνας θεός πού είχε ήδη ένα ναό
στήν Αφυτι τής Χαλκιδικής , καί τόν λάτρευαν στή Δωδώνη.
Τόν γύρω από τό ναό χώρο τής οάσεως είχαν ιδρύσει καί αποικήσει Σάμιοι τής
Αισχριωνιής Φυλής καί ” οι μετανάστες αυτοί στά βάθη τής ερήμου εδημιούργησαν τόν ακραίο σταθμό τής αποικιακής πρός νότο διασποράς τού Ελληνισμού “.
Ιδιαίτερης προσοχής πρέπει νά τύχει , η αναφορά τήν οποία κάνει ο αείμνηστος
Ι.Φουράκης , βαθύς μελετητής καί γνώστης τής ιστορίας καί προϊστορίας , στό
βιβλίο του ” Μείξις-Ανακύκλησις “.
Ο βασιλεύς , τών πελασγικής καταγωγής Ασσυρίων , Νίνος , σχεδίαζε εκστρατεία
πρός τήν Ινδική καί προγραμμάτιζε επίσκεψη στό ιερό τού Αμμωνος γιά νά ζητήσει ” χρησμό καί ευλογία “.
Ταξίδι πού πραγματοποίησε μέσα στήν απέραντη έρημο , η σύζυγός του Σεμίραμις
μετά τόν θάνατο τού Νίνου καί τήν ανάρρησί της στό θρόνο.
Προσκύνημα τό οποίο πραγματοποίησε καί ο Περσέας μέ τόν Ηρακλή.

Τό ταξίδι ήταν ένα τεράστιο τόλμημα , λόγω τών δυσκολιών καί τών κινδύνων.
Η έλλειψη νερού στή βαθιά κι ατέλειωτη άμμο , καί ο τρομερός νοτιάς πού σήκωνε μεγάλες ανεμοθύελλες καθιστούσαν τό εγχείρημα άκρως επικίνδυνο.
Μιά τέτοια ανεμοθύελλα είχε καταπιεί στήν έρημο 50.000 στρατιώτες τού βασιλιά Καμβύση.
Ολα αυτά σχεδόν όλοι τά συνεκτιμούσαν , γράφει ο Πλούταρχος , αλλά ήταν δύσκολο νά αποτρέψουν τόν Αλέξανδρο από ο,τι είχε αποφασίσει.
” ..χαλεπόν δ`ήν Αλέξανδρον αποτρέψαι πρός οτιούν ωρμημένον “..
Γιατί καί η τύχη , υποχωρώντας στήν επιρροή του , ισχυροποιούσε τή γνώμη του.
” Η τε γάρ τύχη ταίς επιβολαίς υπείκουσα τήν γνώμην ισχυράν εποίει “…

Μέχρι τό Παραιτόνιο προχωρούσε παραθαλάσσια μέσω μιάς περιοχής πού ήταν έρημη , αλλά όχι άνυδρη , διανύοντας μέχρι εκεί περίπου χίλια εξακόσια στάδια.
Από εκεί κατευθύνθηκε στή μεσόγειο περιοχή , όπου βρισκόταν το μαντείο τού
Αμμωνα.
” Κατά τή φάση αυτής τής πορείας η βοήθεια πού προσφέρθηκε στίς δυσκολίες
του από τό θεό έγινε περισσότερο πιστευτή από τούς μεταγενέστερους χρησμούς.
Αρχικά , πολύ νερό καί συνεχείς βροχές από τό Δία τούς απάλλαξαν από τόν κίνδυνο τής δίψας , καί σβήνοντας τήν ξηρασία τής άμμου , πού έγινε υγρή καί συμπιέστηκε από μόνη της , έκαναν τόν αέρα πιό αναπνεύσιμο καί καθαρό.
Επειτα , ενώ είχαν σβήσει τα σημάδια πού υπήρχαν γιά τούς οδηγούς , καί περιπλανιόταν ο στρατός καί χάθηκαν μεταξύ τους λόγω άγνοιας , εμφανίστηκαν κάποια
κοράκια καί τούς έδειχναν τήν κατεύθυνση τού δρόμου , πετώντας καί κατευθυνό
μενα μπροστά όταν τά ακολουθούσαν καί περιμένοντάς τους άμα καθυστερούσαν
κι έμεναν πίσω’ καί τό πιό παράξενο απ` όλα όπως αναφέρει ο Καλλισθένης , καλώντας μέ τούς κρωγμούς τή νύχτα αυτούς πού περιπλανιόνταν καί κράζοντας , τούς
έβαζαν στό σωστό δρόμο ” , περιγράφει παραστατικά τήν πορεία ο Πλούταρχος.

Κι ο Αρριανός ομολογεί , ” ότι κάποια θεϊκή δύναμη τόν βοήθησε , αυτό μπορώ νά
τό επιβεβαιώσω ‘ καθώς καί η λογική σκέψη συμφωνεί μέ αυτό “.
” Καί ότι μέν θείον τί ξυνεπέλαβεν αυτώ έχω ισχυρίσασθαι , ότι καί τό εικός ταύτη
έχει “..

Εφτασαν στήν όαση Σίβα , ή οποία όπως καί η Σαμοθράκη , ” ευρίσκονται όχι μόνο
επί τού κέντρου τού τεσσαρακοστού δευτέρου παραλλήλου , αλλά καί είς τήν αυτήν ακριβώς συντεταγμένην ακτίνα τού 25ου ανατολικού μεσημβρινού ” , σημειώνει ο Φουράκης.

” Η περιοχή , στήν οποία βρίσκεται τό ιερό τού Αμμωνα , απ` όλες τίς πλευρές τριγύρω είναι ερημική , πάρα πολύ αμμώδης καί χωρίς καθόλου νερό.
Τό ιερό , ενώ καταλαμβάνει μικρή έκταση στό κέντρο ( γιατί η πλευρά τού ιερού
πού έχει τό μεγαλύτερο πλάτος είναι περίπου σαράντα στάδια ) είναι γεμάτο από
ήμερα δέντρα , από ελιές καί φοίνικες , καί ο μόνος χώρος πού διαθέτει νερό από
τίς γύρω περιοχές.
Από αυτό αναβλύζει μία πηγή , πού δέν μοιάζει καθόλου μέ τίς υπόλοιπες πηγές πού
αναβλύζουν από τή γή.Γιατί τό νερό της τό μεσημέρι είναι παγωμένο γι` αυτόν πού
τό πίνει , καί ακόμα περισσότερο παγωμένο γιά όποιον τό αγγίξει ` όταν ο ήλιος τείνει πρός τή δύση , γίνεται λίγο πιό ζεστό  , καί από τό βράδυ μέχρι τά μεσάνυχτα ακόμα πιό ζεστό , τά μεσάνυχτα μάλιστα είναι πολύ πιό ζεστό απ` ό,τι προηγουμένως,
ενώ από τά μεσάνυχτα  αρχίζει σταδιακά νά κρυώνει , καί τό ξημέρωμα είναι πιά
ψυχρό , ενώ τό μεσημέρι ακόμη πιό ψυχρό “. ( ΑΡΡΙΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ
– ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ).

” Ω` ΠΑΙ` ΔΙΟ`Σ “
” Κί όταν πέρασε τήν έρημο καί έφτασε στόν ιερό τόπο , ο προφήτης τού Αμμωνα
τού ευχήθηκε νά είναι καλά εκ μέρους τού θεού , όπως έκ μέρους τού πατέρα “.
” ..ώς από πατρός προσείπεν “.
” Κι αυτός ( ο Αλέξανδρος ) ρώτησε άν τού είχε ξεφύγει κάποιος από τούς δολοφόνους τού πατέρα του.
Κι όταν ο προφήτης τού συνέστησε νά μιλάει μέ ευσέβεια – γιατί ο πατέρας του δέν
ήταν θνητός – ( ” ού γάρ είναι πατέρα θνητόν αυτώ ” ) ρώτησε αλλάζοντας άν είχε τι
μωρήσει όλους τούς δολοφόνους τού Φιλίππου ‘
έπειτα ρώτησε γιά τήν εξουσία , άν δηλαδή έχει καθορίσει γι` αυτόν νά γίνει κυρίαρχος
όλων τών ανθρώπων.
Κι όταν ο θεός χρησμοδότησε ότι καί αυτό τό καθόρισε και ότι ο Φίλλιππος βρήκε πλήρη δικαίωση , πρόσφερε στό θεό λαμπρά αφιερώματα καί χρήματα στούς ιερείς.
Αυτά γράφουν οι περισσότεροι σχετικά μέ τούς χρησμούς.” ( ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ-ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ , Αλέξανδρος-Καίσαρ ).

” Ο ίδιος όμως ο Αλέξανδρος σέ επιστολή πρός τή μητέρα του γράφει ότι τού δόθηκαν
ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ , ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΜΟΝΟ Σ` ΕΚΕΙΝΗ “
” …γεγονέναι τινάς αυτώ μαντείας απορρήτους , άς αυτός επανελθών φράσει πρός μόνην
εκείνην..” ( ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ )

Αυτά έγραψε πρός τή μητέρα του , Ιέρεια Ολυμπιάδα , η οποία ήταν γόνος καί τού βασιλέ
ως τών Χαόνων Ελένου , ο οποίος ” κατέχει τόν ομιλούντα λίθον , τόν οποίον τού εδώρισε
ο Απόλλων “.
Ο Απόλλων γιά τούς Ελληνες είναι ο Ηλιος Σείριος , ο οποίος είναι ο μέγιστος τού αστερι
σμού τού Κυνός. ( Σημ. Ο αναγνώστης μπορεί νά αναζητήσει παλαιότερη αναφορά στόν Ελενο , στήν τριλογία ” ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΣΤΡΩΝ ” ).

Δύο χρόνια μετά τό θανατό του στή Βαβυλώνα , 10 Ιουνίου τού 323 π.χ , ο Πτολεμαίος , ο
τελευταίος επιζών από τούς επιγόνους του , ο οποίος τόν είχε συνοδεύσει καί στήν όαση ,
θά ενταφιάσει τό ταριχευμένο σώμα του στή Σίβα.

Μετά τήν ολοκλήρωση τής τριλογίας , θά κάνουμε ειδική αναφορά στή ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
αρχαιολόγο κυρία Λιάνα Σουβαλτζή , τήν συγκλονιστική ανακάλυψή της , καί τήν ΠΕΡΙΠΕ
ΤΕΙΑ της.

Γ.Γάκης.
…………………………..


ΑΡΡΙΑΝΟΣ : Αλεξάνδρου Ανάβασις.
ΑΡΡΙΑΝΟΣ : Ινδικά.
ΝΤΡΟΫΣΕΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ : Ιστορία Μ.Αλεξάνδρου.
ΠΑΥΣΑΝΙΑ : Ελλάδος περιήγησις ( Αττικά ).
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ : Βίοι παράλληλοι ( Αλέξανδρος-Καίσαρ ).
Ν.G.L.HAMMOND : M.Aλέξανδρος , ένας ιδιοφυής.
ΗΡΟΔΟΤΟΣ : ΙΣΤΟΡΙΑΙ
CAROLUS MULLERUS : ΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
ΑΛΕΝ ΜΠΛΟΤΙΕΡ : TA ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΑΣΗΣ ΣΙΒΑ.
Ι.ΦΟΥΡΑΚΗΣ : MΕΙΞΙ-ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ+ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
Ι.ΠΑΣΣΑ : ΟΡΦΙΚΑ
ΓΚΑΦΟΥΡΟΦ Β.-ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΟΥ Δ.: AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΛΙΟΥ.

πηγή

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Β` : ΧΡΗΣΜΟΣ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΒΑ )

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

ΕΠΙΓΟΝΟΣ

Ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερη σκέψη.

Yanis Varoufakis

THOUGHTS FOR THE POST-2008 WORLD

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Υποψήφιος Β' Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΓΕΝΟΣ ΙΕΡΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΘΕΩΝ ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΑΣ ΕΚ ΖΗΝΟΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΗΝ ΑΓΝΩΣΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥΣ …ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Jo Di graphics

Το blog με όλες τις δημιουργίες από το Jo Di graphics

Vamvoukas' Blog

Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( πρώην ΑΣΟΕΕ)

Χείλων

Ιστολόγιο Κλασσικών & Φυσικών Επιστημών

myathensnotes

a blog on Athens

ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

Macedonian Ancestry

"I thank the gods for being Greek" - Alexander the Great

Yannis Ioannou,cartoonist

cartoons and satyrical comics ,Yannis Ioannou

sotosblog

«Ο άνθρωπος που δεν είναι ικανός να αντλεί διαρκώς από μέσα του νέους πόθους, μαζί κι έναν καινούργιο εαυτό, να γυρίζει ως επιβεβαίωση την πλάτη στο παρωχημένο και σαπισμένο, αυτός δεν είναι άνθρωπος: είναι ένας μπουρζουάς, ένας φαρμακοτρίφτης, ένας ουτιδανός.» Αμεντέο Μοντιλιάνι (http://www.modigliani-foundation.org)

ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΟΝ

Επιλογές ...από τους Πολεμιστές της!

Αρέσει σε %d bloggers: