Η Ασπίδα του Αχιλλέα

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Α` : Απόρρητες Διδασκαλίες )

Ο Αλέξανδρος τού Φιλίππου , από πατέρα ήταν Ηρακλείδης καταγόμενος από τόν Κάρανο , απόγονο τού Τήμενου , ο οποίος ήταν
ο ιδρυτής τής δυναστείας τών Μακεδόνων , πού μέ Αργείους εγκαταστάθηκε στό χώρο τής Πιερίας-Ημαθίας από τά πανάρχαια χρόνια.
Αιακίδης από μητέρα , καταγόμενος από τόν Νεοπτόλεμο , γιός
τού Αχιλλέως , γιού τού Πηλέως , γιού τού Αιακού.
Καί ο Αιακός , κατά τή μυθολογία . ήταν γιός τού Δία καί τής Αίγινας
καί μαζί μέ τόν Μίνωα καί τόν Ραδάμανθυ ήταν οι τρείς κριτές τών ψυ χών στόν Αδη.

Στήν ” Ανάβαση ” τού Αρριανού , ο Αλέξανδρος πολλές φορές επικα λείται τήν καταγωγή του από τόν Ηρακλή , τό γενάρχη τών Μακεδόνων.

Οπως διαρκής καί ισόβια ήταν η λατρεία του γιά τόν πρόγονό του ,
Αχιλλέα.

Ο Φίλιππος γνώρισε τήν Ολυμπιάδα , κόρη τού βασιλιά τών Μολοσσών τής Ηπείρου , στή Σαμοθράκη , κατά τήν επίσκεψή τους εκεί ,
γιά νά μυηθούν στά Καβείρεια Μυστήρια , τό 357 π.χ.
“  Λέγεται Φίλιππος έν Σαμοθράκη τή Ολυμπιάδι συμμυηθείς ”..
Η νεαρή νύφη ήταν ιέρεια τών Ορφικών Μυστηρίων καί μυημένη στή
λατρεία τού Διονύσου , μέ περισσότερο ζήλο από τίς άλλες γυναίκες,
” μάλλον ετέρων ζηλώσασα τάς κατοχάς ” όπως αναφέρει ο Πλούταρχος , καί ” παρουσίαζε στίς συναθροίσεις μεγάλα ήρεμα φίδια ,
τά οποία ξεπροβάλλοντας από τόν κισσό καί τά καλάθια τών μυστηρικών τελετών καί τυλιγόμενα στούς θύρσους καί τά στεφάνια τών γυναικών , καταφόβιζαν  τούς άνδρες “.

Πρίν από τή νύχτα τού γάμου της η Ολυμπιάδα , αισθάνθηκε ότι , αφού
ακούστηκε βροντή , έπεσε κεραυνός πάνω στήν κοιλιά της , κι από τό
χτύπημα προκλήθηκε μεγάλη φωτιά , κί έπειτα , αφού διασπάστηκε σέ φλόγες πρός όλες τίς κατευθύνσεις , έσβησε.
Κι ο Φίλιππος ύστερα από μέρες μετά τό γάμο , είδε όνειρο ότι έβαλε ο
ίδιος σφραγίδα στήν κοιλιά τής συζύγου του.Η παράσταση τής σφραγίδας , όπως νόμιζε , απεικόνιζε λιοντάρι , γράφει ο Πλούταρχος.
Λένε , συνεχίζει ο Πλούταρχος , πώς μετά τό όραμα ο Φίλιππος έστειλε στούς Δελφούς τόν Χαίρωνα τό Μεγαλοπολίτη , κί έφερε χρησμό
από τό θεό , πού τού έδινε εντολή νά κάνει θυσίες στόν Αμμωνα καί
νά τόν σέβεται αυτόν περισσότερο απ`όλους τούς θεούς.
” Αμμωνι θύειν καί σέβεσθαι μάλιστα τούτον τόν θεόν “.

Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε τόν Ιούλιο τού 356 π.χ , κατά τόν μήνα Εκατο
μβαιώνα γιά τό Αττικό μηνολόγιο  καί ” Λώο ” γιά τό Μακεδονικό μηνολόγιο.
Τρία σημαντικά γεγονότα συνέβησαν κατά τήν ημέρα τής γεννήσεώς του.
Πυρπολήθηκε ο ναός τής Αρτέμιδος στήν Εφεσο , πού ήταν ένα από τά
επτά θαύματα τού κόσμου , από τόν Ηρόστρατο.
Νικήθηκαν οί Ιλλυριοί από τόν στρατηγό Παρμενίωνα.
Τά άλογα τού Φιλίππου πήραν τήν πρώτη νίκη στούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Τήν ανατροφή τού Αλέξανδρου τή φρόντιζαν τροφοί , παιδαγωγοί καί
δάσκαλοι τούς οποίους επέβλεπε ο Λεωνίδας , άνδρας αυστηρός στό
ήθος καί συγγενής τής Ολυμπιάδος , πού αποκαλούνταν απ` τούς άλλους , τροφός τού Αλέξανδρου καί καθηγητής , γιά τό αξίωμα καί τή
συγγένεια.
Κοντά του , στόν τυπικό ρόλο τού παιδαγωγού , ο Λυσίμαχος , Ακαρνάνας στήν καταγωγή.

Αργότερα ο Φίλιππος , κρίνοντας σωστά ότι η εκπαίδευση τού γιού του
δέν έπρεπε νά περιοριστεί στήν προσπάθεια τών δασκάλων τής μουσικής καί τών εγκυκλίων μαθημάτων ( γραμματική , ποιητική , ρητορική ,
φιλοσοφία , μαθηματικά καί τέχνη ) , αλλά θεωρώντας την έργο πιό με
γάλης σπουδαιότητας – ” ως μείζονος ούσαν πραγματείας ” – έφερε κοντά του τόν Αριστοτέλη.
” Τών φιλοσόφων τόν ενδοξότατον καί λογιώτατον “..

Ο Αριστοτέλης από τά Στάγειρα , μαθητής τού Πλάτωνα , καθόρισε ώς
τόπο γιά τή διαμονή καί τίς σπουδές τού Αλέξανδρου , τό ιερό τών νυμφών
κοντά στή Μίεζα.
Ο νεαρός ήταν φιλομαθής , είχε φυσική κλίση στή λογοτεχνία καί αγαπούσε τό διάβασμα.
Από τότε κουβαλούσε πάντα μαζί του τήν ” Ιλιάδα ” σέ πολυτελέστατο κιβώτιο.
Διδάχθηκε τήν Ηθική καί τήν Πολιτική επιστήμη αλλά καί τήν Ιατρική ,
” δοκεί δε μοι καί τό φιλιατρείν  Αλεξάνδρω ” , όχι μόνο στή θεωρία.
Βοηθούσε τούς φίλους του όταν αρρώσταιναν κι έγραφε συνταγές γιά
θεραπεία καί δίαιτα.

Τό σπουδαιότερο όμως όλων , είναι τό γεγονός ότι ο Αλέξανδρος διδάχθη
κε από τόν μεγάλο Δάσκαλό του , τίς ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ καί ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ διδασκαλίες , ” απορρήτων καί βαθυτέρων διδασκαλιών ” , πού οί άνδρες τίς απο
καλούσαν ακροαματικές καί εποπτικές , καί δέν τίς διέδιδαν στούς πολλούς.
Αργότερα , από τήν Ασία , όταν έμαθε ότι ο Αριστοτέλης έβγαλε σέ βιβλία
κάποιους λόγους σχετικούς μέ αυτές , σέ επιστολή του πρός τόν Δάσκαλο,
γράφει : ” Ο Αλέξανδρος εύχεται στόν Αριστοτέλη νά ευτυχεί.Δέν έκαμες καλά πού εξέδωσες τούς ακροαματικούς λόγους “.
” Ούκ ορθώς εποίησας εκδούς τούς ακροαματικούς τών λόγων “…
Ο Αριστοτέλης απολογείται γιά κείνουςτούς λόγους ότι άλλοι είχαν εκδοθεί
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΧΙ.
” Γιατί στ` αλήθεια η πραγματεία ” Μετά τά Φυσικά ” πού δέν έχει τίποτα χρήσιμο γιά διδασκαλία καί μάθηση , γράφτηκε μονάχα σάν υπόδειγμα γιά τούς
μορφωμένους “.

Αυτή καί μόνο η φράση , κάνει τόν αναγνώστη ή τόν μελετητή τού σήμερα ,
νά αισθάνεται τουλάχιστον άβολα…

Τό καλοκαίρι τού 338 π.χ , ο Αλέξανδρος καί οί συνομήλικοί του αποφοίτη
σαν.
Τήν άνοιξη τού 334 τά μακεδονικά στρατεύματα καθώς καί τά στρατεύματα
τής ενδοχώρας συγκεντρώθηκαν στήν Αμφαξίτιδα. Στήν Αμφίπολη συνάντησαν τίς δυνάμεις τού Παρμενίωνα.
Τό σύνολο τού μάχιμου στρατού ανερχόταν σέ 5.100 ιππείς καί 32.000 πεζούς.
Η διάβαση τού Ελλησπόντου καί η πρώτη νίκη ήταν κοντά….

Οπως λέει ο Ερατοσθένης , η Ολυμπιάδα όταν ξεπροβόδισε τόν Αλέξανδρο
στήν εκστρατεία , είπε σ` αυτόν μονάχα τό μυστικό τής γεννήσεώς του καί
τού παρήγγειλε νά έχει φρόνημα άξιο τής καταγωγής του.

Τό ταξίδι πρός τήν Ανατολή άρχισε !

……………………
ΑΡΡΙΑΝΟΣ : Αλεξάνδρου Ανάβασις.
ΑΡΡΙΑΝΟΣ : Ινδικά.
ΝΤΡΟΫΣΕΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ : Ιστορία Μ.Αλεξάνδρου.
ΠΑΥΣΑΝΙΑ : Ελλάδος περιήγησις ( Αττικά ).
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ : Βίοι παράλληλοι ( Αλέξανδρος-Καίσαρ ).
Ν.G.L.HAMMOND : M.Aλέξανδρος , ένας ιδιοφυής.

πηγή

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Α` : Απόρρητες Διδασκαλίες )

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

ΕΠΙΓΟΝΟΣ

Ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερη σκέψη.

Yanis Varoufakis

THOUGHTS FOR THE POST-2008 WORLD

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Υποψήφιος Β' Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΓΕΝΟΣ ΙΕΡΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΘΕΩΝ ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΑΣ ΕΚ ΖΗΝΟΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΗΝ ΑΓΝΩΣΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥΣ …ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Jo Di graphics

Το blog με όλες τις δημιουργίες από το Jo Di graphics

Vamvoukas' Blog

Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( πρώην ΑΣΟΕΕ)

Χείλων

Ιστολόγιο Κλασσικών & Φυσικών Επιστημών

myathensnotes

a blog on Athens

ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

Macedonian Ancestry

"I thank the gods for being Greek" - Alexander the Great

Yannis Ioannou,cartoonist

cartoons and satyrical comics ,Yannis Ioannou

sotosblog

«Ο άνθρωπος που δεν είναι ικανός να αντλεί διαρκώς από μέσα του νέους πόθους, μαζί κι έναν καινούργιο εαυτό, να γυρίζει ως επιβεβαίωση την πλάτη στο παρωχημένο και σαπισμένο, αυτός δεν είναι άνθρωπος: είναι ένας μπουρζουάς, ένας φαρμακοτρίφτης, ένας ουτιδανός.» Αμεντέο Μοντιλιάνι (http://www.modigliani-foundation.org)

ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΟΝ

Επιλογές ...από τους Πολεμιστές της!

Αρέσει σε %d bloggers: